Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Sterke prestatie AEX verklaard

Categorie

Onlangs ontvingen we vragen over de opmerkelijke opmars van de AEX dit jaar. Een paar jaar geleden hadden we zelf juist uitgelegd waarom de AEX eigenlijk een nogal beroerde index is.

Bij het berekenen van de stand van de AEX wordt dividend niet meegeteld, terwijl dat bij veel andere beurzen wel het geval is. Dat vormt een verklaring voor het feit dat de AEX ruim 20 jaar nodig had om het record van iets meer dan 700 punten uit het jaar 2000 pas op 1 april dit jaar te overtreffen.

Nog een verklaring voor het lange wachten op een record heeft te maken met de samenstelling. Vooral aandelen die populair zijn - en dikwijls duur - worden met een fors gewicht opgenomen. Zo kon het dat de AEX vlak voor de internetzeepbel knapte (2000) voor een groot deel gevuld was met technologieaandelen, en juist voor de kredietcrisis (2007) voor de helft bestond uit bankaandelen.

ASML

Maar goed, dit jaar presteert de AEX uitmuntend met een rendement van circa 25%, dus nog exclusief dividend. Weet echter dat een groot deel van dit fraaie rendement terug te voeren is op slechts een enkel aandeel.

Chipmachinefabrikant ASML heeft op dit moment een gewicht in de AEX van meer dan 20%. Sinds begin dit jaar steeg ASML zo’n 80% in koers wat de heel substantiële bijdrage aan de rendementsontwikkeling van de AEX verklaart.

Zelf hechten we weinig waarde aan hoe een bepaalde index zich op korte termijn ontwikkelt. En bovendien zijn we terughoudend afzonderlijke posities meer dan 10% van de portefeuille te laten uitmaken, laat staan 20%. Wie met het oog op spreiding ervoor kiest de AEX te volgen realiseert zich mogelijk niet dat dan ruim een vijfde van het geld is belegd in slechts een enkel aandeel...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden