Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Hoge inflatie, argumenten voor en tegen

Categorie

Het kan verkeren. Nog niet zo lang geleden maakte menigeen zich zorgen over deflatie (dalende prijzen). Maar afgelopen maand kwam de prijsstijging (inflatie) in Nederland uit op 5,2%. Het hoogste niveau in bijna 40 jaar. In veel andere Westerse landen is het beeld vergelijkbaar.

Grote vraag is nu of die hoge inflatie blijvend is (lees: meerdere jaren zal aanhouden) of slechts een tijdelijk fenomeen. Voor beide scenario's zijn er goede argumenten.

Argumenten voor

Voor blijvend hoge inflatie pleit de ongebreidelde geldcreatie. Dat heeft zich al gemanifesteerd in sterk gestegen obligatie-, aandelen- en huizenmarkten maar vooralsnog maar beperkt in de echte economie. In minder dan twee jaar tijd is de geldhoeveelheid in de Verenigde Staten met meer dan 30% vergroot en dat is niet eerder vertoond (ook niet ten tijde van de kredietcrisis).

Ander argument: weliswaar menen veel deskundigen dat de hoge inflatie tijdelijk is, maar uit recente onderzoeken komt naar voren dat consumenten hoge inflatie als iets blijvends zien. En daarin zit de crux: wie blijvend hoge inflatie verwacht haalt bestedingen naar voren wat de inflatie verder stuwt.

Ook voor blijvend hoge inflatie pleit de krapte op de arbeidsmarkt. Weinig bemoedigend is dat de beroepsbevolking in veel landen de komende decennia krimpt. Werkgevers konden eerder dikwijls kiezen uit tientallen sollicitanten maar in heel wat sectoren is steeds vaker het omgekeerde het geval. Basisscholen, vooral in de grote steden, hebben de grootste moeite leerkrachten te vinden.

Argumenten tegen

Tegen blijvend hoge inflatie pleit bijvoorbeeld de ontwikkeling van de lonen zelf (geld dat uitgegeven wordt moet ergens vandaan komen). Dit jaar blijven de lonen fors achter bij de inflatie, en dalen de lonen gecorrigeerd voor inflatie dus. Die daling van de reele lonen is overigens nog groter wanneer ook gecorrigeerd wordt voor de gestegen productiviteit.

En waar er een demografische case te maken is voor aanhoudend hoge inflatie kan het omgekeerde ook. Qua bevolkingsopbouw loopt Japan heel wat jaren voor op de meeste Westerse landen en dat land kampt juist al lange tijd met een gebrek aan inflatie. Een oudere bevolking spaart meer en geeft minder uit wat de inflatie drukt.

Nog een argument voor dalende inflatie: de knelpunten in wereldwijde bevoorradingsketens (zoals bij computerchips) met forse prijsstijgingen tot gevolg is redelijkerwijs als iets tijdelijks te zien. En ontwikkelingen die eerder juist een drukkend effect op de inflatie hadden - denk aan globalisering, automatisering en robotisering - zijn er uiteraard nu ook gewoon nog steeds.

We weten het niet

Hoewel we ernaar neigen de hoge inflatie als tijdelijk te zien gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat we het niet zeker weten. Wat we wel weten is dat de bedrijven waarin we zelf beleggen in beide scenario's goed gedijen, verklaard door competitieve voordelen. Deze bedrijven kunnen zonder veel problemen de prijzen verhogen maar zelfs dat hoeft soms niet eens...

Zo zijn de inkomsten van betalingsverwerker MasterCard inflatieproof want ze zijn gerelateerd aan de grootte van transacties (MasterCard verdient meer aan het verwerken van een betaling van EUR 20,- dan aan een betaling van EUR 10,-). Stijgen de prijzen dan zullen bedrijven logischerwijs in dezelfde mate meer willen betalen voor advertenties en zo bezien is ook Facebook inflatieproof.

Om de inflatie in toom te houden zullen centrale banken geneigd zijn de rente te verhogen. Dat is gunstig voor de inkomsten van (zorg)verzekeraars zoals Anthem. Dit omdat een groot deel van de ontvangen verzekeringspremies - die op een later moment in de vorm van claims worden uitbetaald - worden aangehouden in kortlopende staatsobligaties.

Het meermaals (zes keer) verhogen van de rente, zoals de Amerikaanse centrale bank afgelopen week heeft aangegeven in 2022 en 2023 van plan te zijn, ligt in Europa wat lastiger. Dit vanwege de torenhoge staatsschulden in sommige Zuid-Europese landen. Maar dat is een verhaal voor een andere keer.

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen MasterCard, Facebook (Meta Platforms) en Anthem.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden