Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Van inflatie naar deflatie?

Categorie

Het zal u vast bekend zijn dat de inflatie momenteel fors is. Afgelopen maand kwam de inflatie in Nederland uit op maar liefst 11,9%. De koopkracht van geld smelt daardoor snel. Want afgezien van vermogensbelasting (boven een belastingvrije voet) geldt bovendien dat u bij wat hogere bedragen op een spaarrekening geen rente krijgt maar juist moet betalen.

Ter bestrijding van de forse inflatie zijn centrale banken geneigd de rente te verhogen. Het anticiperen daarop vormt een verklaring voor de dalende aandelenmarkten sinds afgelopen najaar. Dat geldt in het bijzonder voor aandelen van zogeheten groeibedrijven waarbij de verwachte winsten verder in de toekomst liggen waardoor dergelijke aandelen extra rentegevoelig zijn.

Zelf trachten we de renteontwikkeling niet te voorspellen. Maar wel degelijk proberen we voorbereid te zijn op verschillende scenario's. Op het scenario van oplopende rente anticiperen we door deels ook te beleggen in bedrijven die juist profiteren van een rentestijging. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om (zorg)verzekeraars als Berkshire Hathaway en Anthem.

Waar veel consumenten, ondernemers en beleggers vrezen voor blijvend hoge inflatie lijkt ons een periode van sterk dalende inflatie - mogelijk kortstondig deflatie - een waarschijnlijker scenario. Vier redenen om het komende jaar sterk dalende inflatie te verwachten:

REDEN 1: De olieprijs is verdubbeld (een inflatie van 100%) ten opzichte van een jaar eerder. Blijft de olieprijs het komende jaar op huidige hoge niveau dan heeft dat een sterk drukkend effect: de inflatie van de prijs van een vat olie daalt in dat geval van 100% nu naar 0% over twaalf maanden.

REDEN 2: Consumenten hebben veel geld opgepot tijdens de pandemie. Nu de maatregelen in veel landen losgelaten zijn zorgt het uitgeven van dit geld voor extra vraag en dat jaagt de inflatie aan. Dit inhaaleffect is echter iets tijdelijks.

REDEN 3: Twee jaar van lockdown-maatregelen en uitgestelde bestedingen hebben de distributieketens wereldwijd danig in de war geschopt. Logisch is te verwachten dat de knelpunten in de distributieketens zich op enig moment zullen oplossen.

REDEN 4: De euro daalde het afgelopen jaar zo'n 10% ten opzichte van de dollar. Dat stuwt de inflatie in Europa. Wij houden er rekening mee dat de euro en de dollar elkaar op termijn ongeveer in evenwicht houden. Onlogisch is ieder jaar een stevige verzwakking van de euro te verwachten.

In het scenario van een sterker dan verwacht dalende inflatie - mogelijk kortstondig deflatie over ongeveer een jaar - kunnen centrale banken het wat rustiger aan doen met het verhogen van de rente. Dat zou gunstig zijn voor aandelen in het algemeen en dan in het bijzonder voor de zogeheten groeibedrijven waarvan de koersen het voorbije halfjaar juist zo gekrompen zijn...

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen Anthem en Berkshire Hathaway.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden