Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Koersdalingen en aandeleninkoop

Categorie

Heel wat bedrijven waarin we zelf beleggen - zoals Alphabet (het moederbedrijf van Google) - kampen met een luxeprobleem: een overschot aan geld en inkomsten. De koers van Alphabet is dit jaar stevig gedaald maar toch verdient Alphabet onderliggend wel degelijk iedere dag geld, of de beurzen nu stijgen, dalen of gesloten zijn zoals in het weekend.

Waar veel beleggers de recente dalingen op de beurs met lede ogen aanzien veronderstellen wij dat dit juist goed nieuws is voor lange termijnbeleggers in ondergewaardeerde bedrijven die geld besteden aan de inkoop van eigen aandelen. Alphabet kondigde recent een nieuw aandeleninkoopprogramma aan voor US $ 70 miljard. Een korte uitleg.

Beurswaarde versus intrinsieke waarde

We maken zelf altijd een onderscheid tussen de beurswaarde van een bedrijf enerzijds en de intrinsieke waarde van datzelfde bedrijf anderzijds.

De beurswaarde fluctueert vaak fors maar is simpel vast te stellen (namelijk door de beurskoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen).

Met de intrinsieke waarde doelen we op de huidige waarde van alle toekomstige winsten van een bedrijf. Hoewel onmogelijk exact vast te stellen geldt wel degelijk dat de intrinsieke waarde zich vrij stabiel ontwikkelt. Zo zal de werkelijke intrinsieke waarde van Alphabet nu niet veel afwijken van die van begin dit jaar, ondanks de flink gedaalde koers.

Inkoop eigen aandelen

Koopt een bedrijf eigen aandelen in tegen een koersniveau gelijk aan de intrinsieke waarde dan heeft dat geen impact op de intrinsieke waarde van de aandelen die resteren. In dit geval is de inkoop van eigen aandelen te zien als een soort dividend dat eventueel te gelde kan worden gemaakt door wat aandelen te verkopen.

Worden eigen aandelen ingekocht tegen een koers boven de intrinsieke waarde (zie het als het kopen van biljetten van EUR 10,- voor EUR 15,-) dan heeft dat tot gevolg dat de intrinsieke waarde van de resterende aandelen daalt. Wie biljetten van EUR 10,- voor EUR 15,- koopt, wordt armer.

Koopt een bedrijf eigen aandelen tegen een koers onder de intrinsieke waarde (zie het als het kopen van biljetten van EUR 10,- voor EUR 5,-) dan heeft dat een positief effect op de intrinsieke waarde van de resterende aandelen. En hoe goedkoper de eigen aandelen kunnen worden ingekocht, hoe aantrekkelijker.

Aangezien we Alphabet als stevig ondergewaardeerd beoordelen zijn we over een aantal jaar zeer waarschijnlijk beter af wanneer de koers voorlopig laag blijft en bij voorkeur verder daalt. De aandeleninkoop stuwt de intrinsieke waarde van de resterende aandelen dan immers extra.

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen Alphabet.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden