Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Bewegelijkheid oogsten

Categorie

Het is logisch dat er in beleggingsbladen veel te lezen is over allerlei interessante bedrijven, over de strategieën van succesvolle beleggers en over de aanpassingen in de portefeuilles van bekende beleggers. Maar toch is opvallend hoe weinig er te lezen is over andere belangrijke aspecten bij beleggen, zoals portefeuille-opbouw of hoe geprofiteerd kan worden van bewegelijkheid...

Een voorbeeld ter verduidelijking

Om te laten zien hoe van bewegelijkheid (ook wel volatiliteit) geprofiteerd kan worden een eenvoudig voorbeeld:

Stelt u zich een munt voor (met gelijke kansen) die bij kop 50% winst oplevert en bij munt een verlies van 33,33%.

Gooit u de munt twee keer op met eenmaal kop en eenmaal munt (de volgorde maakt niet uit) dan komt het rendement op exact nul procent uit, ervan uitgaande dat steeds het hele bedrag wordt ingezet.

En uiteraard, wanneer bijvoorbeeld eerst tien keer kop gegooid zou worden en vervolgens tien keer munt dan eveneens komt het rendement in het voorbeeld uit op precies nul procent.

Ander scenario

Maar 50 is meer dan 33,33 en van dat gegeven is te profiteren. Want stelt u zich een scenario voor waarbij u voor iedere worp zorgt dat de helft van het beschikbare bedrag op een spaarrekening staat. Voor het gemak gaan we uit van een spaarrekening zonder rente.

We gaan wederom uit van het scenario dat eerst kop gegooid wordt en vervolgens munt (de volgorde maakt natuurlijk nog steeds niet uit!).

Stel nu dat u EUR 20,- beschikbaar heeft. De helft ervan (EUR 10,-) zet u in op de munt en omdat kop gegooid wordt groeit het ingezette bedrag uit tot EUR 15,-. Met de EUR 10,- van de spaarrekening erbij heeft u nu EUR 25,-.

Voor de munt opnieuw opgegooid wordt voegt u eerst EUR 2,50 toe aan de spaarrekening (hierop staat nu dus EUR 12,50). En tevens zet u EUR 12,50 in op de volgende worp. Ditmaal wordt munt gegooid en daardoor verliest u nu 33,33% van EUR 12,50 oftewel EUR 4,17. Van de EUR 12,50 die u op de munt inzette is daarmee nog EUR 8,33 over.

Die EUR 8,33 samen met de EUR 12,50 van de spaarrekening is EUR 20,83. En dat is meer dan de EUR 20,- waarmee begonnen was oftewel er is bewegelijkheid geoogst...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden