Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Bewegelijkheid oogsten (deel 2)

Categorie

Afgelopen week schreven we over het oogsten van bewegelijkheid. Dit omdat het van belang is bij beleggen, er nauwelijks over geschreven wordt en ook omdat we de strategie zelf toepassen bij ons beleggingsfonds ValueMachinesFund.

Een nog extremer voorbeeld

In het eerdere voorbeeld gingen we uit van twee assets waarvan het verwachte rendement nul is wanneer telkens het volledige bedrag wordt ingelegd. Het voorbeeld deze week is nog wat extremer:

Asset 1: +40% bij kop en -30% bij munt
Asset 2: -20% bij kop en +15% bij munt

Ga ervan uit dat eerst kop wordt gegooid en vervolgens munt (de volgorde maakt uiteraard niet uit).

Wie EUR 100,- ingezet zou hebben op asset 1 ziet dit bedrag na de eerste worp stijgen tot EUR 140,- (+40%) en bij de tweede worp vervolgens dalen tot EUR 98,- (-30%). Wie op basis van deze kansverdeling belegt, wordt op termijn armer. Na de twee worpen ben je 2% van de inleg kwijt.

Asset 2 dan. Wie daarin EUR 100,- stopt ziet de inzet na de eerste worp dalen tot EUR 80,- (-20%). En na de tweede worp kom je vervolgens weer uit op EUR 92,- (+15%). Na de twee worpen ben je daarmee 8% van de inleg kwijt.

Wie de EUR 100,- over beide assets verdeelt en vervolgens niets meer doet wordt eveneens gestaag armer: beide assets hebben immers een negatief verwacht rendement.

Herbalanceren

Maar stel nu dat het beschikbare bedrag voor iedere worp gelijk wordt verdeeld over beide assets. Stel opnieuw dat EUR 100,- beschikbaar is en daarvan wordt EUR 50,- ingezet op asset 1 en EUR 50,- op asset 2.

Na de eerste worp (kop) heb je dan EUR 50,- * 1,4 = EUR 70,- (asset 1) plus EUR 50,- * 0,8 = EUR 40,- (asset 2) wat samen EUR 110,- maakt.

Voor de volgende worp verdeel je het beschikbare bedrag eerst weer over beide assets: er is nu EUR 55,- beschikbaar voor asset 1 en EUR 55,- voor asset 2.

Na de tweede worp (munt) heb je dan EUR 55,- * 0,7 = EUR 38,50 (asset 1) plus EUR 55,- * 1,15 = EUR 63,25 (asset 2) wat samen EUR 101,75 maakt. En daarmee is dan sprake van een verwacht positief rendement terwijl de beide assets zelf juist een negatief verwacht rendement hebben.

Een uitdrukking op de beurs is dat je niet bloemen moet snoeien en onkruid water geven ('don't cut your flowers and water your weeds'). Herbalanceren is dan ook zeker niet onder alle omstandigheden slim. Maar het is wel degelijk een te overwegen strategie met als insteek extra rendement te genereren...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden