Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Vragen over herbalanceren

Categorie

Een paar weken geleden schreven we over het 'oogsten van bewegelijkheid' oftewel herbalanceren. Het is een strategie die we toepassen bij ons beleggingsfonds ValueMachinesFund met als insteek extra rendement te genereren.

In het voorbeeld - het eerdere bericht is onderaan deze mail terug te vinden - lieten we zien hoe toch te verdienen is aan een munt (met gelijke kansen) die 50% winst oplevert wanneer kop gegooid wordt, en 33,33% verlies bij munt. Wanneer steeds het volledige bedrag wordt ingezet is het verwachte rendement nul.

Beleggers vroegen ons in welke gevallen herbalanceren al dan niet interessant is. Transactiekosten voor het gemak buiten beschouwing gelaten zijn hierbij vooral twee voorwaarden van belang:

1) Het verwachte rendement is (ongeveer) gelijk
2) Het koersverloop is afwijkend

In het eerdere voorbeeld van de munt en een spaarrekening (zonder rente) wordt aan beide voorwaarden voldaan. Het verwachte rendement van beide alternatieven is immers gelijk, namelijk nul. Terwijl het 'koersverloop' van de munt en van het geld op de spaarrekening juist wel afwijkend is.

Ander voorbeeld: stel u had de voorbije 20 jaar in de S&P 500-index belegd. Dan was sprake van een gemiddeld rendement van zo'n 8% per jaar. Dat rendement was vermoedelijk niet hoger wanneer aan het einde van ieder jaar steeds de helft van het bedrag op een spaarrekening geparkeerd zou zijn. Weliswaar is sprake van een afwijkend koersverloop maar het rendement zelf was in dit geval bepaald niet gelijk (circa 8% versus 0%).

Nog een voorbeeld: stel u had de afgelopen 20 jaar belegd in Berkshire Hathaway, in zowel de dure A-aandelen als in de goedkopere B-aandelen. Het gemiddelde rendement daarvan zou op ruim 10% per jaar zijn uitgekomen. Herbalanceren had geen zin gehad: weliswaar was het rendement in dit geval gelijk maar van een afwijkend koersverloop was hier dan weer geen sprake.

Ondergetekende wordt wel eens gevraagd of in Berkshire Hathaway beleggen of juist beleggen in de S&P 500 een betere optie voor de komende zeg 20 jaar is. Omdat het rendement van beide beleggingen heel wel mogelijk vrij dicht bij elkaar zal uitkomen terwijl het koersverloop tussentijds wel zal afwijken, is herbalanceren een te overwegen strategie. Het is goed voorstelbaar dat dan een beter rendement behaald wordt dan dat van Berkshire Hathaway en van de S&P 500 zelf...

DISCLOSURE: Voor eigen rekening bezitten we aandelen Berkshire Hathaway.

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden