Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Redenen voor optimisme

Categorie

Dat het sentiment op de aandelenmarkten de laatste tijd niet goed is, is u waarschijnlijk niet ontgaan. Toch zijn er redenen voor optimisme...

Van het fraaie dubbelcijferige rendement van de AEX sinds begin dit jaar is nog maar weinig over. De Dow Jones stond eerder deze week 'year to date' in het rood en datzelfde geldt voor de zogeheten S&P 500 Equal Weight-index waarbij elk van de componenten hetzelfde gewicht in de index heeft.

En dat terwijl 2022 bovendien al een beroerd jaar voor de aandelenmarkten was.

Maar juist die zwakke performance vormt een van de redenen om optimistisch te zijn. Wanneer beurzen in de voorliggende periode sterk gepresteerd hebben is dat ongunstig voor het verwachte toekomstige rendement. Nu echter is het omgekeerde het geval: aandelenmarkten presteerden de voorbije twee jaar zwak en daalden per saldo juist.

Een andere reden om optimistisch te zijn is dat aandelenmarkten op termijn sowieso steeds verder opwaarts tenderen, gemiddeld zo'n 8% per jaar. Dit wordt verklaard door de voortdurende waardecreatie waarvan bij de onderliggende bedrijven gemiddeld sprake is.

Het sombere sentiment momenteel hangt samen met het sterk oplopen van de rente. Dat houdt verband met de tot voor kort sterk stijgende olieprijs (wat de inflatie stuwt) maar vooral ook met de aanhoudend goed presterende Amerikaanse economie.

Wij achten het voorstelbaar dat het met de stijgende rente spoedig wel gedaan is aangezien de inflatie neerwaarts tendeert. Dat laatste hangt ook samen met krapte op de arbeidsmarkt waardoor bedrijven afgelopen jaar 'voor de zekerheid' veel extra mensen aannamen die echter weinig productief bleken: de productiviteitsgroei lag afgelopen jaar op het laagste niveau in 75 jaar.

Waarschijnlijk is dat de productiviteitsgroei zal herstellen - zoals in het verleden altijd het geval geweest is - wat de inflatie verder afremt. Hogere productiviteit betekent immers dat met eenzelfde hoeveel personen er meer geproduceerd wordt.

Bijkomende factor de komende jaren is nog de opmars van kunstmatige intelligentie. Ook deze technologie geeft de productiviteit een stimulans en heeft daarmee eveneens een drukkend effect op de inflatie.

Wij zien kortom volop redenen om wat de aandelenmarkten betreft optimistisch te zijn. Nieuwe records op de beurzen zijn - zoals altijd - een kwestie van tijd. De allerslechtste reden om wat de beurzen betreft somber te zijn, zijn koersdalingen die zich reeds hebben voorgedaan..

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden