Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Onze kijk op 2024 (en algehele visie)

Categorie

Alle voorspellingen aangaande de aandelenmarkten het komende jaar neemt u het beste met een flinke korrel zout: een periode van een enkel jaar is simpelweg te kort om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.

Maar we benadrukken wel dat de groep bedrijven die samen de aandelenmarkt vormt met hun onderliggende activiteiten voortdurend waarde creëren. Om die reden mag worden verwacht dat aandelenmarkten op termijn steeds verder opwaarts tenderen, telkens weer op weg naar nieuwe records.

Hoewel beurzen voortdurend op weg zijn naar nieuwe recordstanden is het goed om te realiseren dat op slechts een fractie van alle dagen daadwerkelijk sprake is van een recordstand. Het is van groot belang om te kunnen gaan met de onvermijdelijke fluctuaties tussentijds, zowel financieel als emotioneel.

Inflatiespook verslagen

Opvallend - vinden we zelf - is de sterke toename van de (Amerikaanse) arbeidsproductiviteit het afgelopen kwartaal met een plus van 4,7%. Dit betekent dat er per gewerkt uur meer geproduceerd wordt en dat is een van de factoren die de inflatie neerwaarts drukt.

Een ongewijzigde rente bij een dalende inflatie is goed beschouwd hetzelfde als een stijgende rente bij een ongewijzigde inflatie. Gezien de dalende inflatie is onze verwachting dat centrale banken in het nieuwe jaar zullen overgaan tot een reeks van renteverlagingen, met name in de Verenigde Staten.

Een lagere rente is doorgaans positief voor de aandelenmarkten. Dit omdat door een lagere rente de economie gestimuleerd wordt maar ook omdat de huidige waarde van toekomstige winsten hoger ligt wanneer verdisconteerd wordt tegen een lagere rente.

Wachten met beleggen tot de rente straks stevig verlaagd is, is doorgaans niet slim. Beleggers anticiperen op de toekomst en wanneer de rente over enige tijd stevig is verlaagd noteren aandelenmarkten vermoedelijk fors hoger dan nu. Een lagere rente is eveneens gunstig voor obligatiebeleggingen en de prijzen van huizen.

Records binnen handbereik

De waardering van de aandelenmarkt vergelijken we zelf wel eens met een ouderwetse slingerklok. In een fractie van alle tijd bevindt de slinger zich helemaal links (extreme onderwaardering) of helemaal rechts (extreme overwaardering). Meestal echter bevindt de slinger zich ergens tussenin.

Momenteel bevindt de slinger zich naar ons oordeel ongeveer halverwege: wij beoordelen de aandelenmarkt als in lijn met het historische gemiddelde gewaardeerd. In dat geval is eveneens een rendement te verwachten in lijn met het historische gemiddelde oftewel zo'n 6% per jaar bovenop de inflatie.

Een jaarrendement in lijn met het gemiddelde komt op de beurs overigens maar weinig voor. In de meeste jaren ligt het rendement fors hoger, of juist fors lager. Vertaald naar de gemiddelde lengte van een persoon lopen er op de aandelenmarkt opvallend veel mensen rond van 2 meter 30 en van 1 meter 40.

Ook de waardering van ieder afzonderlijk aandeel is als een slingerklok te zien. En hierbij geldt dat niet al deze klokken precies gelijklopen aan elkaar. Er zijn kortom altijd wel aantrekkelijke aandelen te vinden, zelfs wanneer de slinger van de aandelenmarkt in totaliteit zich aan de uiterste rechterzijde zou bevinden.

Veel aandelenmarkten bevinden zich dicht in de buurt van hun recordstanden (helemaal wanneer ook dividenden meegenomen worden). Met redelijke waarderingen en de reeks renteverlagingen die wij voorzien, schatten we de kans vrij hoog in dat de eerdere records binnen afzienbare tijd weer verder aangescherpt gaan worden...

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden