Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

Ons rendement in 2023

Categorie

Op de drempel van het nieuwe jaar - voor de beurzen is het jaar al voorbij - delen we graag nog het rendement van onze beide modelportefeuilles, ValuePortfolio en ValueFormula. Hecht u hier overigens maar beperkt waarde aan want een periode van een enkel jaar is eigenlijk simpelweg te kort om er iets zinnigs over te kunnen zeggen...

ValuePortfolio

Met ValuePortfolio beleggen we gespreid in compounders: bedrijven met een sterke competitieve positie, goede vooruitzichten en met een aandeelhoudersvriendelijk management. Ons oorspronkelijke plan hierbij was (en is!) om van een ton een miljoen te maken.

De EUR 100.000,- waarmee we zijn gestart is inmiddels aangegroeid tot EUR 523.825,62. En daarmee zijn we nu goed beschouwd al een heel eind op weg om ons plan te realiseren, al ver voorbij de helft. Er is nu immers nog maar een enkele verdubbeling nodig (iets minder zelfs) om op een miljoen euro uit te komen.

Het rendement van onze ValuePortfolio is in 2023 uitgekomen op 19,2%.

ValueFormula

Met ValueFormula passen we een andere variant van value-beleggen toe: gespreid en vrij van emoties beleggen in bedrijven die heel goed zijn in het verdienen van geld en tegelijkertijd lager dan gemiddeld gewaardeerd zijn.

De gedachte is uiteraard dat wanneer er gespreid belegd wordt in bovengemiddeld goede bedrijven waarvan de aandelen laaggewaardeerd zijn er een bovengemiddeld rendement te verwachten is.

Het rendement van ValueFormula is dit jaar uitgekomen op 7,5%.

De portefeuille van ValuePortfolio is grotendeels in 2010 opgebouwd, met ValueFormula zijn we twee jaar later gestart. De grafieken met de ontwikkeling van het resultaat van zowel ValuePortfolio als van ValueFormula vanaf de start zijn hier terug te vinden.

 

Bedankt voor het lezen van dit artikel!

Onze populaire aandelenanalyseservice ValueSelections uitproberen? Ontvang onze maandelijkse analyses van drie aantrekkelijke value-aandelen in het vervolg zelf ook!

Gratis voorbeeldrapport downloaden