Van de auteurs van de bestseller
"Leer beleggen als Warren Buffett".

ValueFormula

Met ValueFormula wordt een variant op value-beleggen in praktijk gebracht, gebaseerd op een uitgekiend wiskundig model. Ook hier is sprake van een EUR 100.000,- modelportefeuille waarbij leden voorafgaand aan iedere transactie worden geïnformeerd. Middels een extreem systematische aanpak weet ValueFormula te profiteren van koersschommelingen die de meeste andere beleggers voortdurend op het verkeerde been zetten...

Bovengemiddeld rendement

Dikwijls kunnen (terecht) vraagtekens geplaatst worden bij individuele ValueFormula-aandelen vanwege bedrijfsspecifieke zaken maar consequent geldt dat sprake is van aandelen die uitzonderlijk goed scoren op een gecombineerde ranking op de factoren 'goed' (hoog rendement op het geïnvesteerde kapitaal) en 'goedkoop' (lage waardering). Gemiddeld en op langere termijn bezien blijken zulke selecties duidelijk bovengemiddeld te renderen.

Systematisch beleggen

Transacties bij ValueFormula vinden slechts vier keer per jaar plaats (op de ValueFormula-ledenpagina is de datum van de eestvolgende transacties al terug te vinden). Leden worden van iedere voorgenomen transactie ten minste 24 uur voorafgaand geïnformeerd wat hen de mogelijkheid biedt om - indien gewenst - de aangekondigde transacties op eigen rekening uit te voeren alvorens deze voor de ValueFormula-modelportefeuille zelf worden uitgevoerd.

Meer informatie en aavragen abonnement

Voor meer informatie over ValueFormula en het aanvragen van een abonnement kunt u onze ValueFormula-brief raadplegen.

Reacties van leden van ValueFormula zijn hier terug te vinden.